"When teams of people get together and make something amazing,
useful,
helpful, productive, inspiring, or remarkable,
we are at our full potential as humans."

– Seth Godin, Free Prize Inside

STARK SOLUTIONS helpt organisaties samen werken en samenwerken. Door jarenlange consultancy ervaring hebben wij gezien, dat een inhoudelijk perfecte strategie geen garantie is voor succes. Organisaties zijn pas succesvol als mensen achter de strategie staan en als een (h)echt team aan de doelstellingen werken. Stark Solutions werkt op het snijvlak van inhoudelijke consultancy en teamcoaching. Wij begeleiden uw organisatie bij het oplossen van complexe bedrijfsvraagstukken, waarbij we inhoud en proces samenbrengen.

Samen werken
Wij ontwerpen en begeleiden creatieve besluitvormingssessies, waarin een doorsnede van de organisatie zelf de strategie of oplossing ontwerpt. De kennis en expertise van een grote groep medewerkers worden ingezet, om een kwalitatief hoogstaande én breed gedragen oplossing te ontwikkelen.

Samenwerken
We gebruiken de Insights® Discovery methodologie om teams beter, slimmer en leuker samen te laten werken. Teamleden krijgen inzicht in zichzelf en in collega’s en leren strategieën om op een constructieve manier het beste uit elkaar naar boven te brengen.

Zelf werken
Wij begeleiden directieleden, projectleiders en andere keyspelers bij de implementatie van de strategie en daarna.